๒๖ ตุลาคม ๖๕ การประชุมการเตรียมการจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

การประชุมการเตรียมการจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๖๕ ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมี รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นประธานการประชุม | ร่วมด้วย คุณสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา | นายนราเดช คำทัปน์  ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า และ ตัวแทนนายกอบจ.สงขลา |  อ.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร | คุณตรีทศ พงศ์ไพบูลย์ ผู้แทนในนามครอบครัวพงศ์ไพบูลย์ |  นายบัญชร วิเชียรศรี จากสถานีวิทยุ มอ.88.0 | รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา พร้อมด้วยด้วยบุคลากรสถาบันฯ ได้ทำการปรึกษาหารือและเตรียมการจัดงาน ซึ่งงานศาสตราจารย์สุธิวงศ์ จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดและกำหนดการต่างๆจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบอีกครั้ง