การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสงขลา ศุกร์ที่ 11พ.ย.65 วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสงขลา ศุกร์ที่ 11พ.ย.65 วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา