ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนภาคพิเศษ (ช่วง Early Bird) ของโครงการสัมมนาวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนภาคาพิเศษ (ช่วง Early Bird) ของโครงการสัมมนาวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565