ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้อำนวยการของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล