ต้อนรับคณะนักเรียนจาก โรงเรียนวัดโคกสมานคุณวิทยา จังหวัดสงขลา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนวัดโคกสมานคุณวิทยา จังหวัดสงขลา  กว่า 300 คน ร่วมทำกิจกรรม และ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา