ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน องค์การมหาชน ภาคใต้