สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0
 
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 4...
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย...
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินงานด้านการส่งเสริมการออม...
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำ...
แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง...
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร "เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือ...
อบรมข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ...
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจั...
เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
  ...
  ...
  ...
  ...
 
0

      ธันวาคม 2564      
       
อาพฤ
282930 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311