สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0
 
เชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง...
สำเนาประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา...
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564...
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร...
เชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปีพุทธศักราช 2564...
140964 -ผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563...
เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2021...
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ...
จดหมายข่าวฝ่ายแผนงาน ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)...
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
  ...
  ...
  ...
  ...
 
0

      ตุลาคม 2564      
       
อาพฤ
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31123456