สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 
ผลการศึกษาโครงการ "วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2021...
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ...
จดหมายข่าวฝ่ายแผนงาน ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)...
จดหมายข่าว ฝ่ายแผนงาน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ...
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
  ...
  ...
  ...
  ...
 
0

      กันยายน 2564      
       
อาพฤ
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 1516 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3012