ห้องศิลปหัตถกรรม

ห้องศิลปหัตถกรรม

Carpenter s Tools and Handicrafts Room