เวทีโรงละครเปิด

เวทีโรงละครเปิด  เป็นพื้นที่ กลางแจ้ง เหมือนอัฒจรรย์  มีความจุ 5,000 คน 
ราคา 

 1. การจัดกิจกรรมเพื่อการหารายได้ 5,000 บาท

 2. การจัดกิจกรรมไม่มีรายได้ 3,000 บาท
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล