ห้องประชุมติณสูลานนท์

ห้องประชุมติณสูลานนท์

          เป็นห้อง โล่ง ขนาดใหญ่  ไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ประจำ ให้สำหรับ  มีเวทีด้านหน้า เหมาะสำหรับการจัดงานที่มีการแสดง มีความจุ 1000 คน 

อัตรค่าบริการ
           
          วันแรก 2,000 บาท  วันต่อไป วันละ 1,200 บาท


เงื่อนไขการบริการ
 
          ใช้ห้องได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง หากเกินคิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 250 บาท การใช้ห้องเกิน 8 ชั่วโมง ในวันราชการต้องจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ชั่วโมงละ 50 บาท ส่วนการใช้ห้องในวันหยุดราชการต้องจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วันละ 420 บาท หากเกิน 8 ชั่วโมงต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม ชั่วโมงละ 60 บาท


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล