ห้องประชุมอาศรมศิลปกรรม

ห้องประชุมอาศรมศิลปกรรม   เป็นห้องประชุมขนาดกลาง มีความจุ 50 คน  เหมาะสำหรับการจัดสัมมนา และจัดกิจกรรมบรรยาย

รายละเอียด

- เป็นห้องประชุมขนาดความจุ 50 คน

-  ระบบปรับอากาศ

- เครื่องเสียง

- โปรเจ็ตเตอร์

- คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฉายภาพ และบรรยาย

- ชุดไมค์ประชุม 


ราคา 

 วันแรก วันละ 1,500 บาท  วันต่อไป วันละ 1,200 บาท
 
เงื่อนไข 
          ใช้ห้องได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง หากเกินคิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 250 บาท การใช้ห้องเกิน 8 ชั่วโมง ในวันราชการต้องจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ชั่วโมงละ 50 บาท ส่วนการใช้ห้องในวันหยุดราชการต้องจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วันละ 420 บาท หากเกิน 8 ชั่วโมงต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม ชั่วโมงละ 60 บาท


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล