ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา GEOPOLITICS 2024 จุดปะทุสงครามใหญ่พลิกวิกฤติ โลก สู่โอกาสประเทศไทย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน วันนักประดิษฐ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรางวัลสนับสนุนจากราชอาณาจักรบาห์เรน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หนังสือจาก เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.เกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clincal Practice(GCP
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯเทคโนโลยีดีเด่นและรุ่นใหม่
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประกวดคลิปสร้างสรรค์ หัวข้อ ชีวิตดีเมื่อมีสมุดสุขภาพ
คอนเสิร์ตการกุศล (พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1 เพื่อหาเงินสมทบทุนค่าอาหารกลางวันเด็ก และช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมที่ได้รับความเดือดร้อน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
ประชาสัมพันธ์ระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร
งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity Science and Technology ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมเรียนรู้จังหวัดพัทลุง
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 6566
ประชาสัมพันธ์งานและขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงาน 2023 Green Technology Expo
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด skpao TikTok contest
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันออกแบบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์
การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
ขอเชิญร่วมเป็นพันธมิตรโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอำมพาต เฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหาทุนดำเนินงานในกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน หรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล 2023
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุวรรณคีรี ประจำปี 2566 Edoc 20/06/66
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลาเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 15-19 ปี สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล
รณรงค์เชิญผู้สมัครใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ Youth SDGs 2023
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ม.ราชภัฎกาญจนบุรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitchingในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์วันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงาน ก.พ.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอโอวาทธรรมหลวงตามหาบัว
สำเนาหนังสือสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ล้านนาศึกษา
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมและติดตามเพจ Facebook ห้องสมุดวุฒิสภา
ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์/สิ่งของ งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค๋ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 143 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนิน กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขอเชิญร่วมบริจาคของรางวัลในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2566
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง
การจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญร่วมส่งมอบและเป็นจุดรับกล่องซองกระดาษไม่ใช้แล้ว แคมเปญ reBOX กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน สสส. และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหา
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20
สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่
รรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566
รับสมัครคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกวดออกแบบภาพสัญลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 11
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ไฟฟ้า 50 ปี มินิมาราธอน เทคนิคพัทลุง
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ Eurasia Higher Education Summit
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์กรมหาชน)
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือหรือเอกสารต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องสมุดสภาวิศวกร
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3)
เผยแพร่รายชื่อและช่องทางการติดต่อของบริษัทตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิในการสรรหานักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel
การจัดส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design ครั้งที่ 3
การแนะแนวการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ESU Thailand
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
เชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอง ประจำปี 2023-2024
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การประชุมวิชาการราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP กระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2566
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานตรีพิมพ์ใน วารสารการวิจัยยาสมุนไพรและสุขภาพทางเลือก
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14
งานสัมมนาพิเศษเคล็ดลับพิชิตทุน GREAT Scholarships
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ ครั้งที่ 15
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผุ้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ-2
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผุ้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์งาน Book Launch Event: How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucracy
ประกาศข่าวราชการ
ประชาสัมพันธ์ OR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 60
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้กรอบความร่วมมืองค์การ APSCO ประจำปี พ.ศ.2566
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน VU Hackathon 2022
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนภาคพิเศษ (ช่วง Early Bird) ของโครงการสัมมนาวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเพื่อนำรายได้เป็นทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมคนหูหนวกศรีสะเกษ
บุญสร้างอุโบสถทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดหนองม่วง จ.บุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2565
การคัดเลือกผุู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนดครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2525
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
เชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (CU)
ประชาสัมพันธ์รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2022-2023
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
อบรมหลักสูตรอธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ่อแดง
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สมัครเข้าศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอความร่วมมือดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) พ.ศ.2565 เรื่อง "Disruptive Change in the New Chance : วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย"
โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น เรื่อง การใช้งาน Microsoft Word Smart & Techniques เพื่อการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.วงษ์ชวลิตกุล
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แจ้งข่าวข่าวบุญสร้างกำแพงแก้วอุโบสถ วัดหนองม่วง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 มภร.นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่าฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
ขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูลกิจกรรม Discovery Piscine โดย 42 Bangkok KMITL
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565
การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โดย กรมบัญชีกลาง
การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาสมทบทุนกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์หัวข้อ "รู้งี้...Cyber"
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
งานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 วัดพุทธบูชานิมิต จ.ลพบุรี
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนผู้ป่วยยากไร้ให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดสุรินทร์
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แจ้งย้ายอาคารที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลต้นไม้ใหญ่ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญร่วมรับฟังข้อมูลกิจกรรม Discovery Piscine โดย 42 Bangkok KMITL
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เพื่อทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "9 ดนตรี 9 กวี 9 งานศิลป์ฯ ชุด 100 ปี มหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์ การสร้างงานศิลป์ในรัชกาลที่ 10"
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ม.ศิลปากร
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์และร่วมสนับสนุนโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
การฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น - ด้านการบริหารคน (SupTa)"
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2554
เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร "การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 12"
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11
ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระพุทธชินราช รุ่น 100 ปี
กิจกรรม "ประชารัฐรวมใจ สู้ภัยเศรษฐกิจ ชิง ช้อป โชว์ ของดี ของเด่น แดนใต้ @สงขลา"
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการใช้ Google App
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
ประชาสัมพันธ์สื่อและความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสูตรการอบรมต่างๆ
การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ Open Connect Balance เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง
สัมมนาทางวิชาการ โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
การสัมมนา เรื่อง "ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ"
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ครูชวนวิ่ง" เดิน วิ่ง การกุศลเพื่อน้องๆ ในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1