ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE 2023