ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) ได้มาสำรวจเส้นทางการเดินชมพิพิธภัณฑ์ฯและจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับรองคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะมาเยี่ยมชมสถาบันฯต้นเดือน สิงหาคม 2565 นี้