ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ