ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเอกสารแนบ