ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าบุ่นเท่าก๋ง(ไท้ก๋ง ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ โดย อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าบุ่นเท่าก๋ง(ไท้ก๋ง) ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๑๘๖ ปี ซึ่งภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ เช่น นายอำเภอเมืองสงขลา นายกเทศมนตรีตำบลเขาลูกช้าง นายกอบต.เกาะยอ และแขกจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและสืบสานประเพณีที่ดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนและแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในสังคมพหุวัฒนธรรมของคนสงขลา และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในการร่วมขับเคลื่อนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ร่วมกัน ซึ่งภายในงานมีการขับร้องและร่ายรำโดยคณะจิตอาสารำไทเก็ก สวนสาธารณะหาดใหญ่ การแสดงโนราห์ จาก รร.เทศบาล ๑ บ้านเขาแก้ว และการเชิดสิงโต จากคณะศาลเจ้านาจา เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองประเพณีการไหว้ศาลเจ้าไท้ก๋ง ให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้รับชม และสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้พิมพ์เอกสารเผยแพร่เกร็ดประวัติความรู้เกี่ยวกับศาลเจ้าบุ๋นเท่าก๋ง (ไท้ก๋ง) เกาะยอ และเทศกาลไหว้พระจันทร์แจกให้ผู้ที่สนใจที่มาร่วมงานได้อ่านกันอีกด้วย


เอกสารแนบ