ประชาสัมพันธ์ระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร