ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์