งานทอดกฐินทางน้ำ วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมงานทอดกฐินทางน้ำ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับผ้ากฐินพระราชทานร่วมงานทอดกฐินในปีนี้ด้วย