รำลึกปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗