๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ งานวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม Cultural Creative Workshop

เด็ก ๆ สนุกสนานและได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน พร้อมรับของรางวัล
โดยได้รับทุนการจัดกิจกรรมจาก "มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา" และ
ความร่วมมือจัดฐานการเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนและศูนย์การเรียนรู้
จาก" ศูนย์การเรียนรู้หอศิลป์หนังตะลุง" โดย ช่างนวล ควนเนียน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
"ศูนย์การเรียนรู้บางกล่ำดินเผา" โดย คุณชาญชัย ทิพย์มณี
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ เครื่องชงชา
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ เด็ก

ฐานกิจกรรมเรียนรู้ " การละเล่นพื้นบ้าน" โดย อ.บุญเลิศ จันทระ นักวิชาการสถาบันฯ
อาจเป็นรูปภาพของ โมบายกระดิ่งลม และ วัด

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, วัด และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, หมากรุก และ ตาราง 

ฐานกิจกรรมเรียนรู้ " การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติคุณอินสชา ด้วงเหมือน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน
พร้อมคณะทำงาน กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
ร่วมด้วย
นิสิตฝึกงานและจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมกัน
ทำกิจกรรมส่งความสุข สร้างรอยยิ้มและความทรงจำดีๆให้กับเด็กๆในปีนี้