ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน วันนักประดิษฐ์