ประมวลภาพกิจกรรมวันศาสตราจารย์ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ ร่วมรำลึกถึงปูชนีย์จารย์ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ