ประกาศผลการแข่งขันความรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ

๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ จัดการแข่งขันความรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ 

จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมบ้านชูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก 

อ.สถาพร  ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๔๘ เป็นผู้มอบรางวัล ร่วมด้วย อ.เทพรัตน์  จันทพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันทักษิณคดีศึกษาและ

คณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะและผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ๑๐ ทีมสุดท้าย