๑๔ มกราคม วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกปูชนียบุคคลของภาคใต้ ผู้สถาปนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานพิธีเปิดงาน

" วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 "


โดยมีองค์กรร่วมจัดงาน ดังนี้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ | มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา |มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ "ธรรมนิยามสูตร" และการใส่บาตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม