ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3เอกสารแนบ