ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจผ่านกระบวนการวิจัย Startup BootCamp : TSU Smart Invention & Innovation

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจผ่านกระบวนการวิจัย Startup BootCamp : TSU Smart Invention & Innovation