ประชาสัมพันธ์ มารดาของนายทวีศักดิ์ ทองคำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา ถึงแก่กรรม

ประชาสัมพันธ์ ด้วยคุณแม่วรรณา ทองคำ มารดาของนายทวีศักดิ์ ทองคำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา ถึงแก่กรรม