ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology ประเทศมาเลเซีย โดยหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

จันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา โดยมี รักษาการอธิการบดี ม.ทักษิณ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เกิดจากการประสานงานของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยอาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณและคณะ ได้นำผู้แทนจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UC) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 4 ท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมศิลปและวัฒนธรรมภาคใต้ที่โดดเด่นที่สุดในภาคใต้ โดยมี นายบุญเลิศ จันทระ และ นางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ นำชมและบรรยายให้ข้อมูล
1st. August 2022 : Welcome to International Relation Department of Thaksin University Guests from Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology, Malaysia visit to Folklore Museum, Institute for Southern Thai Studies.