ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "9 ดนตรี 9 กวี 9 งานศิลป์ฯ ชุด 100 ปี มหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์ การสร้างงานศิลป์ในรัชกาลที่ 10"

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "9 ดนตรี 9 กวี 9 งานศิลป์ฯ ชุด 100 ปี มหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์ การสร้างงานศิลป์ในรัชกาลที่ 10"