ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเอกสารแนบ