งาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ แนวทางการพลิกโฉมพืชกระท่อมด้วยวิจัยและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก

งาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ แนวทางการพลิกโฉมพืชกระท่อมด้วยวิจัยและนวัตกรรมสู่ตลาดโลกเอกสารแนบ