บุคคลตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ "นางสาวเบญจวรรณบัวขวัญ"  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลตัวอย่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม