ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เพื่อทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เพื่อทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล