ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  ในภาพได้แก่

โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๑๑ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

โรงเรียนบ้านพรุตู อ.เทพา จ.สงขลา

โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา