แจ้งบุคลากร และงานบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะทราบและถือปฏิบัติ

แจ้งบุคลากร และงานบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะทราบและถือปฏิบัติ จากฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (กลุ่มภารกิจยานพาหนะ)เอกสารแนบ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล