ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม, โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่, โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา, โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม,โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร, โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ, โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ในการนี้ทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป ร่วมกันเลี้ยงไอศกรีมแก่คณะนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ด้วย โดยหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับคณะนักเรียนทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับทุกคน  "สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม"