เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบสืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา” วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 | เวลา 08.30-15.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.

- ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน | https://kyl.psu.th/j_Rt363HA ฟรี‼️

กิจกรรมภายในงาน

- การแสดงโนรา โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ | เวลา 08.30 - 09.30 น.

- เสวนา หัวข้อ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา” | เวลา 09.30 - 11.30 น.

- ชมนิทรรศการ หัวข้อ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา”

- สาธิตการชิงเปรต โดย สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ

- กิจกรรมแห่หมฺรับออนไลน์ | https://www.naamchoop.com/intro/ (เปิดระบบ 21 ก.ย. - 30 พ.ย. 65)

- สาธิตและ Workshop

- การรำโนรา โดย สำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

- หัตถกรรมร้อยลูกปัดโนรา โดย NERA (Natipong ลูกปัดมโนราห์) และกลุ่มรักษ์โนรา ท่าข้าม

- ทำขนมประจำประเพณีบุญสารทเดือนสิบ โดย บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.

จำหน่ายขนมเดือนสิบ

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.

โทร.074-286706 , 095-4163963เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล