ยินดีต้อนรับ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ฮูไซมี ซับบรี ผบ.พล.ร.2 มซ.พร้อม Datin Hjh Rosilawati binti Ahmad Tajri ภริยา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๕ กันยายน ๒๕๖๕

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณยินดีที่มีโอกาสได้ต้อนรับ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ฮูไซมี ซับบรี ผบ.พล.ร.2 มซ.( ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย ) พร้อม Datin Hjh Rosilawati binti Ahmad Tajri ภริยา ผบ.พล.ร.2 มซ. และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี อ.อนุสรณ์ กะณะสิริ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ และ น.ส.กานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ กลุ่มพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เป็นวิทยากรนำชม
ขอบคุณภาพ : สิบตรี กฤษฎา คงแก้ว สังกัด กรมทหารราบที่ 5