๕-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

๕-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  ได้แก่ ..

รร.ธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา | รร.บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) จ.สงขลา |  รร.อนุบาลมะนัง จ.สตูล | รร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช | รร.สะเดาขรรค์ชัยฯ จ.สงขลา |รร.ผังปาล์ม 7 จ.สตูล |  รร.วรรธนะสาร จ.สตูล | รร.บ้านนาแค จ.สตูล | รร.ชุมชนบ้านพงสตา จังหวัดปัตตานี | รร.บ้านบือเล็งใต้ จ.นราธิวาส |  กศน.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี | ร.ร.บ้านน้ำดำ จ.ปัตตานี | รร.เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง จ.ปัตตานี |  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ จ.สงขลา | รร.มัสญิดตะลุบัน จ.ปัตตานี |  รร.วัดปริก จ.สงขลา | รร บ้านทุ่งกินนร จ.ปัตตานี | รร วัดชลธาราสิงเห จ.นราธิวาส | รร ตายุลอิสลาม จ.นราธิวาส | รร วัดเขาศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี | รร มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ จ.นครศรีธรรมราช | รร ส่งเสริมศาสน์ จ.ปัตตานี | รร วัดเขามีเกีรติ จ.สงขลา | รร บ้านปากบางกลม จ.สงขลา| รร บ้านควนพลี จ.พัทลุง