ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565