ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย