๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภาพบรรยากาศงาน "สืบสานประเพณีลากพระทางน้ำ และเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์"

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ร่วมกับ มูลนิธีทักษิณคดีศึกษา ร่วมจัดงาน "สืบสานประเพณีลากพระทางน้ำ และเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์" ณ ที่พักสงฆ์แหลมโพธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๖๕ ภายในงานมีการแสดง และประกวดขับร้องเพลงเรือ พร้อมทั้งให้ศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญกับเรือพระหลายๆวัดที่มาร่วมงานที่นี้

การเล่นเพลงเรือระหว่างลากพระ ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชุมชนและของชาติ ภายในงานยังมีการแสดงกลองยาว โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพลงเรือแหลมโพธิ์ โดย โรงเรียนคูเต่าวิทยา การแสดงและศิลปะนิพนธ์ "ลากพระแหลมโพธิ์" โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 


ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดย ชาวชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ | วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) |ที่พักสงฆ์แหลมโพธิ์ |สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา |สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ และมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา || คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ |โรงเรียนคูเต่าวิทยา | เทศบาลตำบลคูเต่า |สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม