ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

คณะนักเรียนจาก รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี จากกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English for Daily Life ๖-๙ ตุลาคม ๖๕ จัดโดยศูนย์ภาษา ม.ทักษิณ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ขอบคุณภาพจาก นางรุ่งนภา เดชอรัญ ผู้นำชม และ ศูนย์ภาษา ม.ทักษิณ ที่เอื้อเฟื้อภาพบรรยากาศการเข้าชม