ขอเชิญเข้าร่วมงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) พ.ศ.2565 เรื่อง "Disruptive Change in the New Chance : วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย"

ขอเชิญเข้าร่วมงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) พ.ศ.2565 เรื่อง "Disruptive Change in the New Chance : วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย"