งานการเสวนาทางวิชาการในประเด็น การศึกษาไทยในภาคชนบท ของเด็กชายชอบ เนื่องในวันครบรอบ ๘๓ ปีโรงเรียนบ้านคลองมวน

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมเป็นวิทยากรร่วม

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ใต้อาคารเรียนมิ่งปัญญา โรงเรียนบ้านคลองมวน อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงร่วมการเสวนาด้วย ได้แก่ สส.สาทิตย์ วงศ์หนองเตย จังหวัดตรัง, อาจารย์คทาวุธ ทองไทย (อ.ไข่ มาลีฮวนน่า) นายกสมาคมศิลป์หอไตร, ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมด้วย อ.จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ ๒๕๓๒