ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา