การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนดครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสงขลา

การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนดครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสงขลา