ยินดีต้อนรับ คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ทบ.สาขา ทภ.4 และ คณะ

ยินดีต้อนรับ คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ทบ.สาขา ทภ.4 และ คณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๖๕ ที่ผ่านมา
นำชมและเอื้อเฟื้อภาพโดย นางรุ่งนภา เดชอรัญ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา